YuvalokChild

YuvalokChild

Over de stichting YuvalokChild

YuvalokChild is op 16 februari 2009 opgericht. Bij notaris Scholten & Wilmink in Hoogeveen werden de nodige handtekeningen onder de oprichtingsakte gezet. De eerste stap om een in India geboren ideaal te verwezenlijken was gezet.
Na de kerst in 2008 stapten 29 vrijwilligers van het project van World Servants op het vliegtuig. Zij hielpen drie weken bij de bouw van een nieuwe school voor YuvaLok Foundation in Bangalore. Stenen sjouwen (20 kg!), specie maken en metselen waren de belangrijkste activiteiten bij een middagtemperatuur van rond de 30°C.

Naast het bouwen aan de school, bouwden zij ook aan zichzelf. Door in contact te komen met de bijzondere cultuur van het land, gezinnen in de sloppenwijken te bezoeken en vooral door de situatie van de kinderen in deze miljoenenstad te leren kennen. Zonder hulp hebben de 300.000 kinderen die in de sloppenwijken of op straat wonen géén toekomst.

Zo’n 100.000 van deze kinderen verrichten kinderarbeid en verdienen acht eurocent per dag om aan voedsel te komen. YuvaLok Foundation zet zich in om deze kinderen toekomst te bieden. Elke dag rijdt de etensbus langs de schooltjes in de sloppenwijken om 1000 kinderen eten te brengen. Goede voeding en onderwijs vormen de belangrijkste basis voor een leven met toekomst.

Het bestuur van YuvalokChild bestaat uit vijf leden: Engel Antonides voorzitter, Rein Kremer secretaris, Betty Holsappel, penningmeester en de leden Frans van Oorspronk en Linda Blaauw.

De primaire achterban van de stichting wordt gevormd door de deelnemers aan het bouwproject in India. Zij zijn de ambassadeurs van YuvalokChild die de droom uitdragen en mensen enthousiasmeren om die te verwezenlijken.

Beleidsplan 2020-2022
Oprichtingsacte

Jaarverslag 2020
Anbi-publicatieplicht april 2021
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015