YuvalokChild

Nalaten aan YuvalokChild

Een van de mogelijkheden om het werk van onze stichting financieel te steunen, is door een specifiek bedrag of gedeelte van een erfenis na te laten aan YuvalokChild. Dat kan op twee manieren: door middel van een erfstelling of door een legaat.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt YuvalokChild in een testament benoemd als (mede-) erfgenaam. De erflater laat dan een vastgesteld percentage van de erfenis na aan YuvalokChild.

Legaat

Bij een legaat kiest de erflater er voor om een vast bedrag na te laten. Dot wordt vastgelegd in het testament.

Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor YuvalokChild, dan moet u dit laten vastleggen in een testament. De notaris kan adviseren over de verschillende mogelijkheden en de fiscale gevolgen.