YuvalokChild

Stichting Pharus biedt hulp!

Pharus is het latijnse woord voor “vuurtoren”. Het bestuur van de stichting Pharus heeft deze naam gekozen om daarmee de woorden “Wees een licht in de wereld …” van Christus te symboliseren.
De stichting is opgericht door de familie Mars en beheert een deel van de opbrengsten van hun goed lopende onderneming. Dit deel wordt ingezet voor goede doelen (zie ook www.stichtingpharus.nl).

Het bestuur van YuvalokChild heeft al enkele jaren contact met het bestuur van deze stichting en na een 3-jarige steunperiode heeft Pharus besloten om YuvalokChild /Yuvalok Foundation tot strategisch partner te benoemen! Dat gebeurde na een bezoek van 2 bestuursleden aan het Pharus project in het disctrict Chamarajnagar (ten zuiden van Bangalore). Het betekent dat Pharus het onderwijs en de gemeenschap daar opnieuw gaat steunen, nu voor een periode van 4 jaar!

Wij en Yuvalok Foundation zijn uiteraard erg dankbaar voor deze ontwikkeling.

Namens het bestuur van YuvalokChild, Engel Antonides, voorzitter