YuvalokChild


sponsoren YuvalokChild

Sponsor worden?

Sponsoring van de stichting YuvalokChild is een mooie manier om uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Onze gezamenlijke inzet om kinderen door voeding en onderwijs toekomst te bieden, kan motiverend werken voor uw medewerkers en relaties. U kunt op verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld door een algemene donatie in geld: structureel of eenmalig. Ook is het mogelijk één specifiek hulpproject te ondersteunen, dat goed aansluit bij uw bedrijf of organisatie.

Wilt u ons als bedrijf meteen steunen? Dan kunt u rechtstreeks geld overmaken naar ons  rekeningnummer: NL88 INGB 0001 8949 80, t.n.v. Stichting YuvalokChild.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om één specifiek project te steunen, mailt u ons dan een bericht. We nemen graag contact met u op om daarover door te praten. Ons e-mailadres is info@yuvalokchild.nl

In verband met belastingvoordeel: YuvalokChild is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).