YuvalokChild

Ons doel

Kinderen horen blij te zijn, te lachen en ze moeten kunnen spelen. Ze hebben gezonde voeding en goed onderwijs nodig. Kinderen hebben het recht op mogelijkheden om zich op hun toekomst te kunnen voorbereiden.

In de sloppenwijken van Bangalore en op het platteland van Chamarajnagar (200 km ten zuiden van Bangalore) verkeren duizenden kinderen in slechte omstandigheden. Velen van hen zijn genoodzaakt tot het verrichten van kinderarbeid. Dat is de enige mogelijkheid om aan eten te komen. Zonder hulp hebben ze geen zicht op een kansrijke toekomst.

De Stichting YuvalokChild wil deze kinderen een beter uitzicht bieden. Door geld beschikbaar te stellen aan haar moederstichting YuvaLok Foundation in Bangalore hoeven de kinderen niet meer te werken voor hun eten en kunnen ze naar school.

YuvalokChild is opgericht door vrijwilligers die zelf hebben meegeholpen aan de bouw van een nieuwe school in Bangalore. Belangrijkste doelstelling is fondsen te werven voor de voeding en scholing van deze kansloze kinderen.