YuvalokChild


Noodhulp vanwege corona

Ook de scholen van YuvaLok Foundation zijn gesloten vanwege het coronavirus. De kinderen kunnen niet naar school en missen daardoor de dagelijkse maaltijden. Ook thuis is er niets te eten, ouders mogen niet werken en missen hun inkomsten. Yuvalok is een hulpactie gestart om de gezinnen voedselpakketten te geven. Help mee om de gezinnen uit de sloppenwijken te eten te geven en maak een gift over op de bankrekening van Stichting YuvalokChild NL88 INGB 0001 8949 80 o.v.v noodhulp corona.

Hartelijk dank.

IMG-20200421-WA0009

IMG-20200424-WA0003

IMG-20200424-WA0002

IMG-20200424-WA0010

Artikel Nederlands dagblad 23-04-2020