YuvalokChild


Een groep migranten uit noord-oost India op zoek naar een beter bestaan.

Almon centre

Yuvalok Foundation heeft begin dit jaar kennis gemaakt met een groep arme migranten uit noord-oost India die in Bangalore verzeild zijn geraakt, op zoek naar een beter bestaan. Door corona is deze groep extra geraakt omdat ze niet in bezit zijn van de vereiste identiteitskaarten waardoor ze op geen enkele manier een beroep kunnen doen op de overheid, noch voor onderwijs, noch voor gezondheidszorg.

Yuvalok Foundation heeft zich het lot van deze groep aangetrokken. Een leegstaand gebouw in Hegde Nagar, Noord-Bangalore kan tijdelijk gebruikt worden en heeft de naam Almon Centre (almon betekent “nobele zorg”) gekregen; hierin is Yuvalok Foundation begonnen om voor 20 kinderen uit de groep migranten onderwijs en voeding te verzorgen. De bedoeling is om dit voor alle kinderen (ca 50) uit deze groep te gaan doen. Daarnaast is het plan om op gezette tijden een gezondheidscheck voor de hele gemeenschap te verzorgen, voor de volwassenen een alfabetiserings cursus te geven en voor de vrouwen een naaicursus op te zetten.

Bijgaande foto’s geven een impressie van de activiteiten en het gebouw waarin ze plaatsvinden.

Bij een paar fondsen is een aanvraag gedaan voor de startfase van dit project, t.w. voor de aanschaf van meubilair, leerlingsetjes, leermiddelen, speelgoed, naaimachines en keukenspullen.

Daarvoor is inmiddels € 7000,- binnengekomen:

€ 3000,- van de Hofsteestichting

€ 3000,- van de Marthe van Rijswijck Foundation en

€ 1000,- van de Stichting HHH (Hermien en Dik van der Linden)

Hartelijk dank!