YuvalokChild

Stichting Pharus biedt hulp!

Pharus is het latijnse woord voor “vuurtoren”. Het bestuur van de stichting Pharus heeft deze naam gekozen om daarmee de woorden “Wees een licht in de wereld …” van Christus te symboliseren.
De stichting is opgericht door de familie Mars en beheert een deel van de opbrengsten van hun goed lopende onderneming. Dit deel wordt ingezet voor goede doelen (zie ook www.stichtingpharus.nl).

Het bestuur van YuvalokChild heeft onlangs voor de tweede keer een gesprek gehad met deze stichting. Daarbij werd de specifieke hulpvraag die vanuit Yuvalok Foundation was geformuleerd voor 5 kleine scholen in het disctrict Chamarajnagar (een gebied ten zuiden van Bangalore) aan het bestuur van Pharus voorgelegd.

We zijn erg dankbaar dat Pharus positief op dit verzoek heeft gereageerd. Werd aanvankelijk al de steun voor 1 van de 5 scholen toegezegd, nu was men bereid deze hulp tot alle 5 scholen uit te breiden. Dit betekent dat we voor een periode van 3 jaar een fors bedrag zullen ontvangen die de kosten van deze scholen gezamenlijk geheel dekken! Bijna 600 arme kinderen zijn daarmee verzekerd van onderwijs en een dagelijkse maaltijd.

Yuvalok Foundation heeft bij monde van Sam Rajshekhar en Shobha Louis erg verheugd op de steun van Pharus gereageerd. “thanks to God for his amazing kindness towards us” zo werd gezegd …

Namens het bestuur van YuvalokChild, Engel Antonides, voorzitter